Công Ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT

Số 20 Ngõ 155 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 04 6686 3866 - 0987 090 269 - 0965 878 286

Máy bơm trục rời Ebara

 • Máy bơm trục rời Ebara 250x200FS LA

  Máy bơm trục rời Ebara 250x200FS LA

  Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS LA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS NA

  Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS NA

  Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS NA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS LA

  Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS LA

  Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS LA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS KA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS HA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS JA

  Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS JA

  Máy bơm trục rời Ebara 200 x 150 FS JA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 150 x 125 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 150 x 125 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 150 x 125 FS KA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 150 x 125 FS JA

  Máy bơm trục rời Ebara 150 x 125 FS JA

  Máy bơm trục rời Ebara 150 x 125 FS JA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 150 x 125 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 150 x 125 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 150 x 125 FS HA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 150 x 125 FS LA

  Máy bơm trục rời Ebara 150 x 125 FS LA

  Máy bơm trục rời Ebara Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng lạnh. bơm bị ăn […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 150 x 100 FS NA

  Máy bơm trục rời Ebara 150 x 100 FS NA

  Máy bơm trục rời Ebara 150 x 100 FS NA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 150 x 100 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 150 x 100 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 150 x 100 FS KA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 125 x 100 FS JCA

  Máy bơm trục rời Ebara 125 x 100 FS JCA

  Máy bơm trục rời Ebara 125 x 100 FS JCA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 125 x 100 FS LA

  Máy bơm trục rời Ebara 125 x 100 FS LA

  Máy bơm trục rời Ebara 125 x 100 FS LA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 125 x 100 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 125 x 100 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 125 x 100 FS KA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS HCA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS HCA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS HCA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS GCA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS GCA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS GCA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS JA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS JA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS JA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS HA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS GA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS GA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 80 FS GA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 100 x 65 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 65 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 100 x 65 FS KA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 80 x 65 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 80 x 65 FS KA

  Máy bơm trục rời Ebara 80 x 65 FS KA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 80 x 65 FS JA

  Máy bơm trục rời Ebara 80 x 65 FS JA

  Máy bơm trục rời Ebara 80 x 65 FS JA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 80 x 65 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 80 x 65 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 80 x 65 FS HA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 80×65 FS GA

  Máy bơm trục rời Ebara 80×65 FS GA

  Máy bơm trục rời Ebara 80×65 FS GA Máy bơm nước trục rời Ebara FSA thiết kế để đảm bảo ổn định cho tất cả các ứng dụng, phần tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng bằng gang đúc cao cấp, ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, cứu hỏa, hệ thống pccc, bơm nước biển, bơm nóng lạnh. […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 65×50 FS JA

  Máy bơm trục rời Ebara 65×50 FS JA

  Máy bơm trục rời Ebara 65×50 FSJA Thương hiệu Ebara nổi tiếng với các dòng sản phẩm Máy bơm ly tâm trục rời trên Thế giới, và tại Việt nam hãng cũng phân phối nhiều chủng loại như trục rời Ebara FSA, trục rời tự mồi SQPB và kiểu phân buồng CSA/CNA. Với phân khúc sản phẩm kiểu ly tâm […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 65×50 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 65×50 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 65×50 FS HA Thương hiệu Ebara nổi tiếng với các dòng sản phẩm Máy bơm ly tâm trục rời trên Thế giới, và tại Việt nam hãng cũng phân phối nhiều chủng loại như trục rời Ebara FSA, trục rời tự mồi SQPB và kiểu phân buồng CSA/CNA. Với phân khúc sản phẩm kiểu ly […]

   
 • Máy bơm trục rời Ebara 50×40 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 50×40 FS HA

  Máy bơm trục rời Ebara 50×40 FS HA Thương hiệu Ebara nổi tiếng với các dòng sản phẩm Máy bơm ly tâm trục rời trên Thế giới, và tại Việt nam hãng cũng phân phối nhiều chủng loại như trục rời Ebara FSHA, trục rời tự mồi SQPB và kiểu phân buồng CSA/CNA. Với phân khúc sản phẩm kiểu ly […]