Công Ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT

Số 20 Ngõ 155 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 04 6686 3866 - 0987 090 269 - 0965 878 286

Máy bơm trục rời Mitsuky

 • Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 80×50-200

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 80×50-200

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 80×50-200 Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản […]

   
 • Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 80×65-160

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 80×65-160

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 80×65-160 Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản […]

   
 • Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 80×65-125

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 80×65-125

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 80×65-125 Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản […]

   
 • Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×40-315

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×40-315

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×40-315 Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản […]

   
 • Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×40-250

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×40-250

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×40-250 Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản […]

   
 • Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×40-200

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×40-200

  Máy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×40-200 Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản […]

   
 • MÁy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×50-160

  MÁy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×50-160

  MÁy bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×50-160 Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản […]

   
 • Máy Bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×50-125

  Máy Bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×50-125

  Máy Bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 65×50-125 Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản […]

   
 • Máy Bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 50×32-250

  Máy Bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 50×32-250

  Máy Bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 50×32-250 Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản […]

   
 • Máy Bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 50×32-200

  Máy Bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 50×32-200

  Máy Bơm Trục Rời Mitsuky Series KL 50×32-200 Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản phẩm […]

   
 • Máy Bơm Trục rời Mitsuky Series KL 50×32-160

  Máy Bơm Trục rời Mitsuky Series KL 50×32-160

  Máy Bơm Trục rời Mitsuky Series KL 50×32-160 Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản […]

   
 • Máy Bơm trục rời Mitsuky Series KL 50×32-125

  Máy Bơm trục rời Mitsuky Series KL 50×32-125

  Máy Bơm Trục rời Mitsuky Series KL 50×32-125   Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Thân bơm, khung động cơ, cánh bơm  : Sắt đúc -Con dấu cơ khí: mechanical ceramic-graphite -Trục: Thép không gỉ AISI316 Máy bơm nước trục rời Mitsuky là sản […]