Công Ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT

Số 20 Ngõ 155 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 04 6686 3866 - 0987 090 269 - 0965 878 286

Máy bơm trục rời Pentax

 • Máy bơm trục rời Pentax CA 40-250A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-250A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-250A Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 40-250A Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 40-250B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-250B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-250B Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 40-250B Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 40-250C

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-250C

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-200C Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 40-200C Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 40-200A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-200A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-200A Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 40-200A Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 40-200B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-200B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-200B Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 40-200B Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 40-160A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-160A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-160A Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 40-160A Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 40-160B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-160B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-160B Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 40-160B Mô tả: được sử dụng rộng rãi trong các nguồn […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125A Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125A Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125B Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125B Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong các nguồn […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125C

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125C

  Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125C Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 40-125C Mô tả: -Được sử dụng rộng rãi trong […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250A Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250A Mô tả: -Là máy bơm ly tâm trục […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250B Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250B Mô tả: -Là máy bơm ly tâm trục […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250C

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250C

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250C Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 32-250C Mô tả: -Là máy bơm ly tâm trục […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 32-200A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-200A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-200A Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 32-200A Mô tả: -Là máy bơm ly tâm trục […]

   
 • Máy bơm nước trục rời Pentax CA 32-200B

  Máy bơm nước trục rời Pentax CA 32-200B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-200B Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 32-200B Mô tả: -Là máy bơm ly tâm trục […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 32-200C

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-200C

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-200C Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 32-200C Mô tả: -Xây dựng theo tiêu chuẩn EN […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160A

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160A Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160A Mô tả: -X ây dựng theo tiêu chuẩn […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160B

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160B Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160B Mô tả: máy bơm trục rời Pentax CA […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160C

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160C

  Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160C Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CA 32-160C Mô tả: máy bơm trục rời Pentax CA […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CAX 80-200

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 80-200

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 80-200 Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CAX 80-200 Mô tả kỹ thuật chi tiết : -Model […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CAX 80-160

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 80-160

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 80-160 Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CAX 80-160 Mô tả kỹ thuật chi tiết : -Model […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-250

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-250

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-250 Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm nước trục rời Pentax CAX 65-250 là máy bơm ly tâm lưu lượng […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-200

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-200

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-200 Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-200 Mô tả kỹ thuật chi tiết : -Model […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-160

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-160

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-160 Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-160 Mô tả kỹ thuật chi tiết : -Model […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-125

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-125

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-125 Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CAX 65-125 Mô tả kỹ thuật chi tiết : -Model […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-250

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-250

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-250 Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-250 Mô tả kỹ thuật chi tiết : -Model […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-200

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-200

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-200 Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-200 Mô tả kỹ thuật chi tiết : -Model […]

   
 • Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-160

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-160

  Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-160 Ứng dụng : Là máy bơm nước ly tâm trục rời được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp nước, ra ​​áp suất và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cung cấp mặt bích tiêu chuẩn. Máy bơm trục rời Pentax CAX 50-160 Mô tả kỹ thuật chi tiết : -Model : Pentax […]